Konstruksjon

Produktene våre er sprøytestøpt i solid hardplast.

 

Råstoff

De fleste av våre produkter produseres av 100% resirkulert HDPE (High Density Polyethylene) av Norsk opprinnelse, eller av 100 % resirkulert PS (Polystyrene) av Dansk opprinnelse.

 

Produksjon / opprinnelse

Produktene våre er 100% produsert i Norge, og har dermed EØS preferanseopprinnelse.

Produksjonsprosessen skader ikke det ytre miljø.


Lagring

Produktene tåler lagring både innendørs og utendørs, og tåler godt både varme og kulde, men emballasjen (plastsekker) blir påvirket av UV-stråler og vil derfor bli svekket ved eksponering i sollys. Det er derfor anbefalt å lagre produktene innendørs og/eller i skygge.


Avfallsbehandling / destruksjon

Produktene kan leveres til gjenvinning som vanlig gjenvinnbart plastmateriale, og kan resirkuleres 100%.

 

Ved forbrenning av produktene vil det utvikles helseskadelige gasser og røyk som består av kjemiske forbindelser som plasten er bygd opp av. Dersom man blir eksponert for gasser og røyk ved forbrenning bør man oppsøke lege.


Viktig informasjon

All informasjon i dette produktdatabladet er basert på tester og erfaringer som Ørskog Plastindustri AS mener er korrekte. Derimot kan det være faktorer som er utenfor Ørskog Plastindustri AS sin kontroll som kan påvirke produktet og dets egenskaper.