ARMERINSSTOLER OG FORSKALINGSUTSTYR I PLAST PRODUKTINFORMASJON – DOKUMENTASJON


Materiale : Polyethylene (PE-HD)

 

Densitet : 0,965 g/cm3


Armeringsstolene og forskalingsutstyr tilvirkes i sprøytestøpemaskiner.

Produktene pakkes i polyethylene-sekker.


Råstoffet utnyttes 100% på fabrikken

Produksjonsprosessen skader ikke det ytre miljø

Produktene inneholder ingen helseskadelige stoffer

Brenning av produktene medfører ingen giftige eller etsende gasser